Therapeuten voor psychologische hulpverlening in Haarlem

De onderstaande lijst met therapeuten in Haarlem is gesorteerd op plaatsnaam. Door in deze lijst op de link meer informatie te klikken kunt u meer informatie over een therapeut bekijken. U blijft daarbij op dezelfde pagina. U kunt op die manier bijvoorbeeld ook therapieën en behandelingen bekijken die een therapeut aanbiedt. Als de therapeut een website heeft wordt de link hiervoor getoond onder de telefoongegevens. Via de link Stuur een bericht naar deze therapeut kunt u een bericht sturen naar een therapeut en via de link Bekijk het praktijkoverzicht van deze therapeut kunt u het praktijkoverzicht bekijken. Ook bij deze links blijft u op dezelfde pagina, zodat u makkelijk terug kan keren door op het kruisje in de rechterbovenhoek van het geopende window te klikken.
Therapeuten in Haarlem
Paul ter Weijde
Therapieën:
Gestalttherapie
Opleidingen:
Nederlands Stichting voor Gestalttherapie, Amsterdam 2012 academische opleiding afgerond in 1973
Beroepsverenigingen:
Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten lid van koepelorganisatie RBCZ/TCZ
Narcisplantsoen - 88
2015AL - Haarlem
Noord-Holland
023-5319150 of 0613523849
 
Psychologische hulpverlening:
Gestalttherapie
 
 
Praktijkinformatie:

Ik, Paul ter Weijde, 66 jaar, ben een man met een Kleine praktijk aan huis in Centrum Haarlem.

Gestalttherapie geeft steun aan mensen die een probleem ervaren dat ze niet zelfstandig kunnen oplossen. Een probleem is veel persoonlijker dan we geneigd zijn te denken. We ervaren het vaak als iets dat buiten ons en onafhankelijk van ons ontstaat. Daarme zien we de invloed die we zelf hebben op het ontstaan en oplossen van het probleem over het hoofd. Met  de keuze voor Gestalttherapie kies je er voor om te gaan onderzoeken welke invloed je hebt op het ontstaan en het oplossen van het probleem. De werkwijze is, kort gezegd, dat we de manier waarop je in een bepaalde situatie contact maakt onderzoeken, en of je het contact maakt dat je in die situatie wilt. Al je voorgaande ervaringen beïnvloeden je wijze vaqn contact maken doordat ze tezamen "de lens" vormen waardoor je de wereld bekijkt. We onderzoeken dus niet alleen het probleem zelf maar ook "de lens" waardoor je het probleem waarneemt.

De filosofie achter Gestalttherapie benadrukt dat menselijke problemen ontstaan in het proces van contact maken met de omgeving. Deze filosofie is ontwikkeld in de jaren 50 en betekende een breuk met met het medisch-psychiatrisch denken waarin een psychische "ziekte" als oorzaak van contactproblemen wordt voorondersteld. Dit verschil betekent dat Gestalttherapie in zijn praktische toepassing zeer persoonlijk is en per therapeut en per cliënt verschilt. Ik adviseer daarom om een kennismakingsgesprek te vragen. 

De kosten van gestalttherapie worden -deels- vergoed onder een aanvullende verzekering, waarbij geen eigen risico geldt. Voor meer info zie mijn website: www.gestalttherapiehaarlem.nl 

 
 

Brechtje Wensveen
Therapieën:
Kunstzinnige therapie
Opleidingen:
HBO Kunstzinnige therapie
Elzenplein - 27
2023 NE - Haarlem
Noord-Holland
023 5831922
 
Psychologische hulpverlening:
Kunstzinnige therapie
 
 
Praktijkinformatie:

Kunstzinnige therapie en begeleiding voor ouderen.

Ik heb ruim 8 jaar ervaring in het werken met ouderen. Zowel ouderen met dementie, als ouderen met lichamelijke beperkingen zoals niet aangeboren hersenletsel, slechtziendheid, afasie of slechthorendheid.
Ik maak het meest gebruik van de technieken nat in nat schilderen, en tekenen met pastelkrijt.
Ik kan met oudere thuis werken, of in de instelling waar hij/zij verblijft.

Voor veel ouderen geldt, dat de vermogens om zelf het leven vorm te geven, zichzelf uit te drukken en actief te zijn, afnemen. Hierdoor kan depressie, isolement, onrust, boosheid en verveling ontstaan.
Ouderen kunnen vaak nog wel veel beleven en ervaren. Kunstzinnige therapie/begeleiding, is een belevingsgerichte activiteit, en sluit daardoor goed aan op de mogelijkheden van ouderen. De oudere wordt aangesproken in wat hij nog wél kan.
Als het leven steeds kleurlozer wordt, kan kunstzinnig werken letterlijk weer kleur in het leven brengen!
Het is niet nodig eerder kunstzinnig gewerkt te hebben. De meeste ouderen kunnen dit onder begeleiding leren en beleven er veel plezier aan.

Kunstzinnig werken kan aangeboden worden als er een hulpvraag is, bijvoorbeeld, er is sprake van een depressie. Maar het kan ook aangeboden worden als een aangename activiteit, met tijd voor persoonlijke aandacht.

Hieronder twee voorbeelden wat kunstzinng werken de ouderen kan bieden:

Mw. K. 94 jaar, dementie, depressie.
Mevrouw had moeite met de techniek van het schilderen, en voortdurend vertelde ze over alles wat haar pijn deed; haar handen, haar buik, maar ook het gemis van haar man, voor haar had het leven geen zin meer. Pas na verloop van tijd begon ze zichtbaar plezier te beleven aan het schilderen en lukte het beter. Haar verhalen over pijn werden steeds minder. Er kwam een glimlach op haar gezicht. Ze begon de mooie dingen in haar omgeving op te merken; een plant, een schilderij in de gang, de zon die door het raam scheen. Haar stemming verbeterde zichtbaar.

Mw. vd T. 80 jaar, dementie, afasie.
Mevrouw is nog maar in zeer beperkte mate in staat tot spreken. Vroeger is mevrouw onder andere predikante geweest. Het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, en het schilderen van beelden uit de Bijbel, geven haar een nieuwe vorm voor het beleven van voor haar belangrijke thema's.
Mevrouw geniet erg van het schilderen. "Och wat prachtig" fluistert ze regelmatig.

Ik werk in Haarlem en omgeving, en bij interesse kunt u contact met mij opnemen. Een proefsessie is altijd gratis.

 
 

Nonja Kuyer
Therapieën:
Burnout-begeleiding
EFT
EMDR
Hypnotherapie
Kindertherapie
NEI
Stressbegeleiding
The Work
Zwangerschapsbegeleiding
Opleidingen:
Beroepsopleiding tot Hypnotherapeut, Stichting Hypno- gedrags & Verbaaltherapie,
NEI Practitioner, Andromeda Academy
Beroepsverenigingen:
NBVH - Nederlandse BeroepsVereniging Van Hypnotherapeuten
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complmentaire Zorg
Koralensteeg - 6
2011 AC - Haarlem
Noord-Holland
023-533 75 74
 
Psychologische hulpverlening:
Burnout-begeleiding, EFT, EMDR, Hypnotherapie en NEI
 
Overige behandelvormen:
Kindertherapie, Stressbegeleiding, The Work en Zwangerschapsbegeleiding
 
 
Praktijkinformatie:

Mag ik mijn grote passie aan je voorstellen: hypnotherapie. Mijn ervaring is dat hypnotherapie werkt; snel en prettig. Daarom is dit voor mij dé manier om anderen te helpen. Ik vind het iedere keer weer speciaal om de positieve veranderingen bij mensen te zien terwijl zij belangrijke stappen zetten in hun ontwikkelproces. Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat iedere persoon anders is, iedere klacht anders is en iedere achtergrond anders is en dus ook mijn aanpak bij iedere cliënt weer anders is. Als je verder leest op mijn website krijg je een indruk van mijn werkwijze en wat voor mij het vakgebied zo bijzonder maakt.

 
 

Praktijknaam:
Therapeut:
Monique van der Zwart
Therapieën:
De Helende Reis
Journeytherapie
Meditatie
Opleidingen:
Journey Praktitioner/Therapeute
Beroepsverenigingen:
NVJT THE JOURNEY
Adres:
Zeestraat - 24
 
2042LC - Zandvoort
 
Noord-Holland
Telefoon:
023 5716891 en 06 57168318
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
De Helende Reis en Journeytherapie
 
Overige behandelvormen:
Meditatie