Simonton-therapie

Simontontherapie is een specifieke vorm van psychologische ondersteuning bij kanker en andere ingrijpende ziekten. Simontontherapeuten zijn gekwalificeerde en erkende psycho-oncologisch therapeuten, die door een Simonton Cancer Center opgeleid en gecertificeerd zijn als Simonton Counselor®.