Boeken

Er zijn een groot aantal boeken gepubliceerd over psychologische hulpverlening waarvan de onderstaande lijst een selectie is.
 • ACT, een experientiele weg naar gedragsverandering - Steven C. Hayes
 • Uit je hoofd, in het leven, een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie - Steven C. Hayes
 • Mindfulness en contact met het nu, ACT in de praktijk - Steven C. Hayes (DVD)
 • Acceptance & commitment therapy, een praktische inleiding voor hulpverleners - Jaqueline A Tjak
 • Acceptatie en commitmenttherapie bij angststoornissen, behandelgids voor het gebruik van mindfulness, acceptatie en waardengerichte gedragsveranderingsstrategieën - Georg H. Eifert en John P. Forsyth
 • Handboek creatieve therapie - Henk Smeijsters
 • Interactief creatieve therapie met groepen - Frans Beelen
 • Gezins-creatieve-therapie, systeembeinvloeding, ondersteuning in creatieve therapie beeldend - Frans Beelen
 • Kindertekeningen - Michaela Strauss
 • Kindertekeningen, in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief - Simone Meykens en Gaston Cluckers
 • Kinderen geven tekens, de betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische psychologie - Theresa Foks-Appelman
 • Handboek beeldende therapie - Celine Schweizer
 • Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek - Suzanne Haeyen
 • Leven in beweging, de evolutie van de persoonlijkheid benaderd vanuit de biodynamische psychologie - Lenie van Schie
 • Psychodynamische therapie in de praktijk, een heldere en toegankelijke werkwijzer - Glen Gabbard
 • Cognitieve gedragstherapie bij autisme, een praktisch behandelprogramma volwassenen - Caroline Schuurman
 • Cognitieve gedragstherapie voor Dummies - Rob Willson
 • Cognitieve gedragstherapie werkboek voor Dummies - Rob Willson
 • Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie - een nieuwe methode om terugval te voorkomen - Z.V. Segal, J.M.G. Williams en J.D. Teasdale
 • Dance Movement Therapy, Theory, Research and Practice - Helen Payne
 • Dance Movement Therapy, A Creative Psychotherapeutic Approach - Bonnie Meekums
 • An Introduction to Medical Dance/Movement Therapy, Health Care in Motion - Sharon W. Goodill
 • The Art And Science Of Dance/Movement Therapy, Life Is Dance - Sharon Chaiklin
 • In scene, dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen in hulpverlening en begeleiding - Gorry Cleven
 • EFT van A tot Z - Henk van der Veen en Gabriëlle Rutten
 • Bevrijd jezelf, met EFT naar meer evenwicht in je leven. Koen van Reeth
 • Klop je gezond met EFT, blokkades opheffen en pijnvrij worden met EFT-klopacupressuur - Horst Benesch
 • Vrij van allergie met EFT, klopacupressuur om allergieën te verlichten en er voorgoed van verlost te worden - Horst Benesch
 • EMDR, vernieuwende therapie tegen angst, stress en trauma - Francine Shapiro en Margot Silk Forrest
 • Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma - Ad de Jongh en Erik ten Broeke
 • Casusboek EMDR 25 voorbeelden uit de praktijk - Hellen Hornsveld en Sjef Berendsen (incl. DVD)
 • Basismethodiek psychosociale hulpverlening, ervaringsgericht oplossingsgericht systeemgericht - Sjef de Vries
 • Handboek psychosociale hulpverlening - Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp
 • Zoeken naar zin, psychotherapie en existentiele vragen - Harry Stroeken
 • Psychotherapie en de zin van het bestaan - Martin van Kalmthout
 • Familieopstellingen in de praktijk, de systemische dynamiek achter relatieproblemen, opvoedingsproblemen en ziektes - Indra Torsten Preiss
 • Familieopstellingen, Bert Helingers systemische familietherapie - Nick Blaser
 • Familieopstellingen met kinderen en jongeren - Ingrid Dykstra
 • Familieopstellingen voor paren, de invloed van familienetwerken op relaties - Marlies Holitzka
 • Focussen, gevoel en je lijf - Eugene Gendlin
 • Focussen en je dromen, laat je lichaam je dromen interpreteren - Eugene Gendlin
 • De kracht van focussen, luisteren naar je lijf kan je leven veranderen : een praktische gids - A. Weiser Cornell
 • Gestaltbenadering, Gestalt in actie, illustratieve teksten van sessies Perls' laatste en helderste werk - Fritz Perls
 • Handboek gestalttherapie, laat je lichaam je dromen interpreteren - Chris Hatcher en Philip Himelstein
 • Gestalttherapie in beeld, Een praktische inleiding - Angèle Nederlof
 • Praktijkboek gestalt - Paul Derkinderen en Ernst Knijff
 • Gestalt in supervisie - Ronald Wolbink
 • De verandering, gevoelstherapie : een snelle methode voor persoonlijke verandering en het blijvend oplossen van innerlijke conflicten - Anne Veldman
 • Gezinstherapie - Salvador Minuchin
 • Het kind in gezinstherapie, de ideeën van Maurizio Andolfi - Maurizio Andolfi
 • Haptotherapie, praktijk en theorie - Els Plooij
 • Handboek moderne hypnotherapie, basistechnieken, methoden en toepassingen - Barbelo C. Uijtenbogaardt
 • In hypnotherapie, handboek voor psychotherapie - Rob van der Wilk
 • Het innerlijke kind, Werkboek - Cathryn L. Taylor
 • Het miskende kind in onszelf, invloeden van de kindertijd op het latere leven - Gaby Stroecken
 • Schilderen boetseren tekenen therapie - Mimi Avelingh
 • Kunstzinnige therapie - Margarethe Hauschka-Stavenhagen
 • Fenomenologie en kunstzinnige therapie - Angelika Verhoog
 • Meditatief boetseren, kunstzinnige therapie en persoonlijke groei - Roeland Frank Hoefsloot
 • Genezen met kunst, handreikingen aan kunsttherapeuten - Eva Mees-Christeller
 • Het lijden omarmd, ontmoetingen met verpleeghuisbewoners - Lidwien van Geffen
 • Reichiaans lichaamswerk - Nick Totton
 • Handboek muziektherapie - Henk Smeijsters
 • Muziektherapie met klankschalen - Christina de Kaste
 • Neurofeedback-training, fitness voor de hersenen haalt het beste uit jezelf - Ineke Peters
 • Handboek neurofeedback bij ADHD - Martijn Arns
 • Biofeedback For The Brain, How Neurotherapy Effectively Treats Depression, Adhd, Autism, And More - Paul G. Swingle
 • Neurotherapy, Progress In Restorative Neuroscience And Neurology
 • Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering - Lucas Derks en Jaap Hollander
 • Verander je overtuigingen, technieken van de Amerikaanse NLP goeroe - Robert Dilts
 • Coaching met NLP, praktische psychologische instrumenten voor coaching in de moderne werkomgeving - Paul Kerr
 • NLP voor managers - Paul Liekens
 • NLP en relaties - Paul Liekens
 • In Trance-formatie, neuro-linguistisch programmeren en de structuur van hypnose - J. Grinder en R. Bandler
 • Oplossingsgerichte therapie in de praktijk, wonderen die werken - Steve de Shazer
 • Oplossingsgerichte korte psychotherapie - H. Cladder
 • Aan den lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso - Marietta van Attekum
 • PSYCH-K®, Die Macht der Überzeugungen und die Verbindung von Körper, Geist und Seele - Robert M. Williams
 • PSYCH-K im täglichen Leben, Für eine entspannte Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein - Brunhild Hofmann
 • Psychomotorische therapie in de praktijk, ervaringsgericht behandelen door vaktherapeuten - Jan de Lange
 • Psychomotorische therapie - Jan de Lange
 • Handboek Psychosynthese - Roberto Assagioli
 • Psychosynthese - Roberto Assagioli
 • Transpersoonlijke ontwikkeling - Roberto Assagioli
 • Licht op psychosynthese - Will Parfitt
 • Leerboek psychotherapie - Sjoerd Colijn, Hans Snijders, Moniek Thunnissen, Susan Bögels, Wim Trijsburg
 • Psychotherapie, de wegwijzer - Ronald Pino
 • Psychotherapie, van theorie tot praktijk - Walter Vandereycken en R. van Deth
 • Boeddhisme en psychotherapie
 • Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie, ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen - M.H.M. de Wolf
 • Theorie en praktijk van de rationeel emotieve therapie - S.R. Walen en R. DiGiuseppe
 • Rationeel-emotieve therapie, een praktische gids voor hulpverleners - G. Jacobs
 • Rationeel emotieve therapie stap voor stap - Windy Dryden en Raymond DiGiuseppe
 • Gezond verstand als therapie - Jan Verhulst
 • Regressie en het innerlijke kind, een compleet mens worden, gelukkig, zelfverzekerd en in evenwicht met onszelf en anderen - Frank den Ouden
 • Handboek reincarnatietherapie, een compleet mens worden - Ronald van der Maesen en R. Bontenbal
 • Ontmoeting met reïncarnatietherapie, een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid - Ronald van der Maesen
 • Een lichtflits in je leven, meer inzicht door regressie en reincarnatie - Joyce Wouters
 • Catharsis en Integratie. Handboek regressie- en reïncarnatietherapie - Hans ten Dam
 • Reïncarnatie: Denkbeelden en Ervaringen - Hans ten Dam
 • Handboek relatietherapie - Marieke Nijmanting
 • Het paar op de divan, analytische relatietherapie - Jürg Willi
 • Op weg naar herstel, een kans om te overleven psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beèinvloeden - O. Carl Simonton
 • Geen toegang, Speltherapie bij kinderen met ernstige gedragsproblemen - Sonja Bosch
 • Spel in psychotherapie - Eveline Groothoff, Hub Jamin en Eliane de Beer-Hoefnagels
 • Nieuwe spelen om problemen op te lossen, groepsspelen voor kinderen van 9-15 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen - Bernd Badegruber
 • Dagdromen en vorige levens - Henri L. de Vidal de Saint Germain
 • Basisboek Systeemgericht werken - Marius Nabuurs
 • Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste - Gregg M. Furth
 • Transactionele Analyse, het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik - Ian Stewart & Vann Joines
 • Ik ben o.k. Jij bent o.k. - Thomas Harris
 • TA elke dag - Marijke Arendsen Hein
 • Transpersoonlijke ontwikkeling - Roberto Assagioli
 • Transpersoonlijke psychiatrie, realiteit in beweging - Gradus van Florestein
 • Voice Dialogue voor doe-het-zelvers - Joy Manné