Pesso-psychotherapie

Pesso-psychotherapie, ook wel Pesso Boyden System Psychomotor therapy (PBSP) genoemd, is sinds 1961 ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso. Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. In de Pesso-psychotherapie wordt zowel aandacht besteed aan dat wat er onder woorden gebracht wordt, als lijfelijke gewaarwordingen en impulsen.
De Pesso-psychotherapie heeft als uitgangspunt dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Deze kunnen onbewust een belemmering vormen om mogelijkheden in het heden te realiseren. Herin sluit Pessotherapie aan bij de psycho-analytische visie.
In de Pesso-psychotherapie worden emoties - lijfelijk - op anderen gericht zodat acties in wisselwerking met anderen beproefd kunnen worden. Pesso-psychotherapie is een individuele therapie in een groep. Iedereen heeft om de beurt een individuele werktijd van vijftig minuten, “structure” genoemd. Na elke structure krijgen de andere groepsleden de gelegenheid om te verwoorden wat ze hebben meebeleefd.

Boeken

Aan den lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso - Marietta van Attekum

Praktijken die Pesso-psychotherapie toepassen
Nelly van Berkel
Therapieën:
Danstherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie
Pesso-psychotherapie
Psychomotorische therapie
Opleidingen:
Psychomotorisch therapie (IBT) Pesso-psychotherapie Body-oriented Psychotherapy (Downing)
Certified in Sensorimotor Psychotherapy Authentic Movement
Beroepsverenigingen:
NVPMT/ senior lid met registratie Nederlandse Vereniging voor Pesso-psychotherapie / gewoon lid
Nieuwe Herengracht - 91 A
1011 RX - Amsterdam
Noord-Holland
06-49712969
 
Psychologische hulpverlening:
Danstherapie, Lichaamsgerichte psychotherapie, Pesso-psychotherapie en Psychomotorische therapie