Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie

Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) gaat ervan uit dat zowel factoren in het individu (psychische factoren) als factoren uit de omgeving (sociale factoren) van invloed zijn op het ontstaan van problemen. De manier waarop iemand met zichzelf omgaat in relatie tot zijn omgeving staat centraal in de behandeling.
Het ervaringsgerichte van EPT zit hem erin dat het in de hulpverlening er niet zozeer om gaat om de cliënt te vertellen wat hij fout doet, maar om hem te laten ervaren wat hij kan doen om zijn problemen aan te pakken. De werkwijze is gericht op het creëren, het doen ontstaan van nieuwe ervaringen, waardoor cliënten al doende nieuwe vaardigheden leren.

Boeken

  • Basismethodiek psychosociale hulpverlening, ervaringsgericht oplossingsgericht systeemgericht - Sjef de Vries
  • Handboek psychosociale hulpvelening - Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp
Praktijken die Ervaringsgerichte psychosociale therapie toepassen
Rigtje Naber- Bosma
Therapieën:
Burnout-begeleiding
Coaching
Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie
Emotionally Focussed Therapy
Gestalttherapie
Psychosociale therapie
Rationeel Emotieve Therapie
Relatietherapie
Transactionele analyse
Verliesverwerking
Opleidingen:
HBO- Maatschappelijk Werk en diverse aanvullende VO studies.
VO-opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale therapie en Gestalt Gezinstherapie (Kempler Instituut Nederland)
Beroepsverenigingen:
NVAGT, RBCZ, EAP, NAP
Dobbenwal - 102
9407 AH - Assen
Drenthe
0592 37 17 60 en 06 22 160 460
 
Psychologische hulpverlening:
Burnout-begeleiding, Emotionally Focussed Therapy, Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie, Gestalttherapie, Psychosociale therapie, Rationeel Emotieve Therapie, Relatietherapie, Transactionele analyse en Verliesverwerking
 
Overige behandelvormen:
Coaching