Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij inzichten uit de psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek worden toegepast. Bij dramatherapie wordt gebruikt gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. De dramatherapeut zet deze technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. Door op een ‘speelse’ manier en in een veilige setting met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. Ook biedt deze manier van werken mogelijkheden tot experimentatie en oefening.
Dramatherapie kan zowel individueel, als in een groep, met partner of met andere gezinsleden gevolgd worden. Dramatherapie wordt o.a. toegepast bij: angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite met het verwoorden, eetproblemen, misbruik, verstoorde ontwikkeling, dwangmatig gedrag, relationele problemen, moeite met grenzen stellen, passiviteit, moeite met voelen.

Boeken

In scene, dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen in hulpverlening en begeleiding - Gorry Cleven

Praktijken die Dramatherapie toepassen
Praktijknaam:
Therapeut:
Jeannette Maarse
Therapieën:
Dramatherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie
Psychomotorische therapie
Voice Dialogue
Opleidingen:
VO Bewegingsexpressie-therapie
Sensorimotor psychotherapie level1
Psychodrama en Voice dialogue
Beroepsverenigingen:
Nvpmt
FVB
Adres:
Dorpsstraat - 51
 
7218AC - Almen
 
Gelderland
Telefoon:
06 16370943
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
Dramatherapie, Lichaamsgerichte psychotherapie, Psychomotorische therapie en Voice Dialogue
 
 
 
 

Hanne Ihlen
Therapieën:
Acceptance and Commitment Therapy
Dramatherapie
Schematherapie
Opleidingen:
Bachelor en Master diploma Vaktherapie Drama Bachelor Diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Beroepsverenigingen:
FVB, SRVB, NFG,
RBCZ
Nederlandse Vereniging voor Schematherapie
Minervum - 7070
4817ZK - Breda
Noord-Brabant
0620485849
 
Psychologische hulpverlening:
Acceptance and Commitment Therapy, Dramatherapie en Schematherapie
 
 
Praktijkinformatie:

In de therapie kan ik jou helpen om dichter bij je gevoel te komen en minder in je hoofd te blijven hangen. Met ervaringsgerichte oefeningen krijg jij meer inzicht in je eigen schema's en leer jij gedragspatronen en jouw valkuilen herkennen. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen in je leven en situaties anders aan te gaan pakken. Je krijgt meer zicht op je eigen emoties, gaat lichaamssignalen beter herkennen en je kan beter je eigen grenzen aangeven.

Ik werk met zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen,individueel en in groepsverband. Als ervaren vaktherapeut drama heb ik ervaring met verschillende hulpvragen en problematieken waaronder persoonlijkheidsstoornissen,  emotieregulatie, vragen rondom identiteit, traumaverwerking, angst. 

Naast dramatherapie werk ik ook met Schematherapie, Narratieve therapie en ACT in de behandeling. 

Ik ben senior geregistreerd vaktherapeut drama en aangesloten bij Stichting 1NP. De behandeling wordt hierdoor vergoed vanuit de basis en specialistische GGZ. Vergoeding via aanvullende verzekering, gemeente en WMO is tevens mogelijk. Als junior schematherapeutisch werker ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie. 

 

 
 

Praktijknaam:
Therapeut:
Aukje Reinders
Therapieën:
Coaching
Dramatherapie
Imaginatietherapie
Psychodrama
Psychosociale therapie
Rationeel Emotieve Therapie
Rouwverwerking
Voice Dialogue
Opleidingen:
HBO-maatschappelijk werk
Voortgezette Opleiding Supervisiekunde
Voice-Dialogue opleiding
Leergang Imaginatiekunde
Praktijkopleiding Rationele Emotieve Therapie
Basisopleiding Psychodrama
Beroepsverenigingen:
Vereniging van Integraal Therapeuten
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
Adres:
Limbostraat - 35
 
1448 TP - Purmerend
 
Noord-Holland
Telefoon:
06-22715835
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
Dramatherapie, Imaginatietherapie, Psychosociale therapie, Rationeel Emotieve Therapie, Rouwverwerking en Voice Dialogue
 
Overige behandelvormen:
Coaching en Psychodrama