Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een beeldende, non-verbale therapie die ontwikkeld is vanuit de antroposofische geneeskunde. De kunstzinnige therapie werkt vanuit een mens- en wereldbeeld dat de mens ziet als een geheel van fysieke, mentale, emotionele en biografische aspecten.
In de kunstzinnige therapie worden medische en psychologische kennis gecombineerd met tekenen, schilderen en boetseren waarbij hulp en ondersteuning geboden wordt aan cliënten met ziekteverschijnselen en levensvragen. Via de zelfgemaakte kunstwerken kan de cliënt vanuit een ander perspectief naar zichzelf leren kijken, waarbij hij kan ontdekken hoe hij met bepaalde gevoelens en situaties zou kunnen omgaan en hoe hij zichzelf hierin zou kunnen ontwikkelen. De innerlijke kracht wordt aangesproken waardoor de harmonie tussen denken, voelen, willen en handelen weer ontdekt en hersteld kan worden.

Boeken

  • Schilderen boetseren tekenen therapie - Mimi Avelingh
  • Kunstzinnige therapie - Margarethe Hauschka-Stavenhagen
  • Fenomenologie en kunstzinnige therapie - Angelika Verhoog
  • Meditatief boetseren, kunstzinnige therapie en persoonlijke groei - Roeland Frank Hoefsloot
  • Genezen met kunst, handreikingen aan kunsttherapeuten - Eva Mees-Christeller
  • Het lijden omarmd, ontmoetingen met verpleeghuisbewoners - Lidwien van Geffen
Praktijken die Kunstzinnige therapie toepassen
Stefania Ammirata
Therapieën:
Bach bloesemremedies
Bioresonantie-therapie
Coaching
Danstherapie
Energetische therapie
Familieopstellingen
Kunstzinnige therapie
Opleidingen:
Bio-Resonantie Therapie, Bach Bloesemremedies, Open Source Forms.
Expressive Arts Therapy, Familie Opstellingen.
Beroepsverenigingen:
Nibig
Brinkgreverweg - 42/44
7413AD - Deventer
Overijssel
en
Ambonstraat - 2
7395MA - Teuge
Gelderland
0615211345
 
Psychologische hulpverlening:
Danstherapie, Familieopstellingen en Kunstzinnige therapie
 
Overige behandelvormen:
Bach bloesemremedies, Bioresonantie-therapie, Coaching en Energetische therapie
 
 
 
 

Edith Walraven
Therapieën:
Creatieve therapie
Kunstzinnige therapie
Psychosociale therapie
Relatietherapie
Opleidingen:
Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden
EFT Relatietherapie
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen
Rouw- en Verliesbegeleiding te Utrecht, HGU
Integratieve Creatieve Therapie, Antwerpen, Educatieve Academie
Beroepsverenigingen:
EFT
NFG
Bloemfonteinstraat - 62
5642 EH - Eindhoven
Noord-Brabant
06-22694516
 
Psychologische hulpverlening:
Creatieve therapie, Kunstzinnige therapie, Psychosociale therapie en Relatietherapie
 
 
Praktijkinformatie:

Kan jouw relatie wat hulp gebruiken? Is er een terugkerend conflict of loopt de communicatie spaak als emoties oplopen? Investeer in je relatie door een gesprek aan te gaan en ontdek samen de mogelijkheden om je relatie te ontwikkelen en te verstevigen.

Mijn naam is Edith Walraven en ik ben gespecialiseerd in relatietherapie, creatieve/kunstzinnige therapie en rouw- en verliesverwerking. In mijn Praktijk in Eindhoven zijn ook 's avonds afspraken mogelijk.

Mijn aanpak is persoonlijk en afgestemd op uw behoefte. De insteek is steeds om in een korte periode samen een situatie te creëren waardoor u weer verder kunt ontwikkelen en inzicht heeft gekregen in uzelf, uw relatie en uw gevoel.

Ik ben lid van NFG, individuele therapie komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

 

 

 
 

Brechtje Wensveen
Therapieën:
Kunstzinnige therapie
Opleidingen:
HBO Kunstzinnige therapie
Elzenplein - 27
2023 NE - Haarlem
Noord-Holland
023 5831922
 
Psychologische hulpverlening:
Kunstzinnige therapie
 
 
Praktijkinformatie:

Kunstzinnige therapie en begeleiding voor ouderen.

Ik heb ruim 8 jaar ervaring in het werken met ouderen. Zowel ouderen met dementie, als ouderen met lichamelijke beperkingen zoals niet aangeboren hersenletsel, slechtziendheid, afasie of slechthorendheid.
Ik maak het meest gebruik van de technieken nat in nat schilderen, en tekenen met pastelkrijt.
Ik kan met oudere thuis werken, of in de instelling waar hij/zij verblijft.

Voor veel ouderen geldt, dat de vermogens om zelf het leven vorm te geven, zichzelf uit te drukken en actief te zijn, afnemen. Hierdoor kan depressie, isolement, onrust, boosheid en verveling ontstaan.
Ouderen kunnen vaak nog wel veel beleven en ervaren. Kunstzinnige therapie/begeleiding, is een belevingsgerichte activiteit, en sluit daardoor goed aan op de mogelijkheden van ouderen. De oudere wordt aangesproken in wat hij nog wél kan.
Als het leven steeds kleurlozer wordt, kan kunstzinnig werken letterlijk weer kleur in het leven brengen!
Het is niet nodig eerder kunstzinnig gewerkt te hebben. De meeste ouderen kunnen dit onder begeleiding leren en beleven er veel plezier aan.

Kunstzinnig werken kan aangeboden worden als er een hulpvraag is, bijvoorbeeld, er is sprake van een depressie. Maar het kan ook aangeboden worden als een aangename activiteit, met tijd voor persoonlijke aandacht.

Hieronder twee voorbeelden wat kunstzinng werken de ouderen kan bieden:

Mw. K. 94 jaar, dementie, depressie.
Mevrouw had moeite met de techniek van het schilderen, en voortdurend vertelde ze over alles wat haar pijn deed; haar handen, haar buik, maar ook het gemis van haar man, voor haar had het leven geen zin meer. Pas na verloop van tijd begon ze zichtbaar plezier te beleven aan het schilderen en lukte het beter. Haar verhalen over pijn werden steeds minder. Er kwam een glimlach op haar gezicht. Ze begon de mooie dingen in haar omgeving op te merken; een plant, een schilderij in de gang, de zon die door het raam scheen. Haar stemming verbeterde zichtbaar.

Mw. vd T. 80 jaar, dementie, afasie.
Mevrouw is nog maar in zeer beperkte mate in staat tot spreken. Vroeger is mevrouw onder andere predikante geweest. Het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, en het schilderen van beelden uit de Bijbel, geven haar een nieuwe vorm voor het beleven van voor haar belangrijke thema's.
Mevrouw geniet erg van het schilderen. "Och wat prachtig" fluistert ze regelmatig.

Ik werk in Haarlem en omgeving, en bij interesse kunt u contact met mij opnemen. Een proefsessie is altijd gratis.

 
 

Praktijknaam:
Therapeuten:
Monique Gerritsen (Beeldend Therapeut)
Therapieën:
Creatieve therapie
Kunstzinnige therapie
Mindfulness
Supervisie
Tekentherapie
Vaktherapie
Opleidingen:
HBO+ Creatieve Therapie Beeldend 35jr ervaring Klinische Psychotherapie voor o.a. persoonlijkheidsproblematiek
Supervisor, staf-trainer en Opleider
Beroepsverenigingen:
FVB
 
dhr Geny Visbach (psychiater)
Therapieën:
Burnout-begeleiding
Coaching
Existentiële psychotherapie
Integratieve psychotherapie
Mindfulness
Psychotherapie
Relatietherapie
Rouwverwerking
Supervisie
Verliesverwerking
Opleidingen:
psychotherapeut (cliëntgericht/Rogeriaans) arts - medisch specialist leertherapeut, supervisor
Opleider psychotherapie voor jonge psychiaters
Psychodynamisch & Systeemgericht. Partner-relatie Therapie (PRT) Ontwikkelingspsychologie
Beroepsverenigingen:
NVvP, VCgP, VKP, NVGP, Vereniging Utrechtse Psychiaters (VUP)
Adres:
Hobbemastraat - 14
 
3583 CX - Utrecht (stad-oost)
 
Utrecht
Telefoon:
06-10110859
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
Burnout-begeleiding, Creatieve therapie, Existentiële psychotherapie, Integratieve psychotherapie, Kunstzinnige therapie, Mindfulness, Psychotherapie, Relatietherapie, Rouwverwerking, Tekentherapie, Vaktherapie en Verliesverwerking
 
Overige behandelvormen:
Coaching en Supervisie
 
 
Praktijkinformatie:

Individuele psychotherapie vanuit cliëntgericht perspectief. Volwassenen en adolescenten (o.a. studie-, werkgerelateerd). Partnerrelatie-therapie PRT.

Patroonmatig terugkerende klachten zoals bij karakter- of persoonlijkheidsproblematiek (o.a. ontwijkende, borderline, narcistische). Chronische ontevredenheid, somberheid en angstklachten, problemen op terrein van sexualiteit, intimiteit, (sexuele) identiteit, autonomie, losmaking van ouders, ADHD. Klachten verband houdend met werk (burn-out, conflicten, uitval, subassertiviteit).

Ik werk samen met non-verbale therapeuten (creatief beeldend, bewegingstherapie PMT). Medicatie kan een steunende optie zijn, echter eerder vermelde therapievormen staan voorop.

De praktijk is aan huis in Utrecht-oost (nabij Wilhelminapark) en ademt een rustige huiselijke sfeer, parkeerruimte (parkeermeter) is doorgaans makkelijk beschikbaar voor de deur.

Bij aanmelding per email ontvangt u van mij een uitgebreider bestandje met een biografische en klachten-vragenlijst. Na ontvangst van uw gegevens volgt op korte termijn een eerste sessie. U en ik doen dus tevoren huiswerk. Dat zorgt ervoor dat we meteen aan de slag kunnen.

 
 

Praktijknaam:
Therapeut:
Hetty Klompé
Therapieën:
Beeldende therapie
Burnout-begeleiding
Coaching
Creatieve therapie
Kunstzinnige therapie
Psychosociale therapie
Rouwverwerking
Stemtherapie
Stemwerk
Stressbegeleiding
Tekentherapie
Vaktherapie
Verliesverwerking
Opleidingen:
HBO creatieve therapie VO beroepsinnovatie Stemcoaching Hoogendijk 1ste jaar. Het leven zelf
Stemexpressie bij Marius Engelbrecht
Beroepsverenigingen:
NVBT SRVB FVB NVPA RBCZ
Adres:
Voetiusstraat - 3
 
3512 JL - Utrecht
 
Utrecht
Telefoon:
06.125.145.84
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
Beeldende therapie, Burnout-begeleiding, Creatieve therapie, Kunstzinnige therapie, Psychosociale therapie, Rouwverwerking, Tekentherapie, Vaktherapie en Verliesverwerking
 
Overige behandelvormen:
Coaching, Stemtherapie, Stemwerk en Stressbegeleiding