Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie. Haptonomie is in de jaren 60 van de vorige eeuw door Frans Veldman ontwikkeld en benadrukt het belang van ons gevoelsleven. Via aanraking van het lichaam wordt het gevoelsleven gestimuleerd. Haptonomie probeert op deze manier de rol van het gevoelsleven in het dagelijks leven meer bewust te maken.
Haptotherapie is bedoeld om weer in contact te komen met gevoelens en zodoende de balans tussen voelen en denken weer in evenwicht te brengen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe gevoelens weggestopt en geblokkeerd worden. Er wordt gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen en affectieve aanraking, ondersteund door gesprek.
Haptotherapie wordt o.a toegepast bij: stress, burnout, depressie, minderwaardigheidsgevoelens, relatie- en communicatieproblemen, lichamelijke klachten en traumaverwerking.

Boeken

Haptotherapie, praktijk en theorie - Els Plooij

Praktijken die Haptotherapie toepassen
Hans Kneefel
Therapieën:
Acupunctuur
Bach bloesemremedies
Bowen Techniek
Chinese geneeskunde
Cranio Sacraal therapie
Emmett Techniek
Guasha
Haptotherapie
Kindertherapie
Natuurgeneeskunde
Oefentherapie Cesar
Orthomoleculaire voedingstherapie
PDS-therapie
Psychomotorische Kindertherapie
Psychomotorische therapie
Quantum Touch
Shiatsu
Tuina
Opleidingen:
Oefentherapie Cesar
Kinderoefentherapie
Haptonomie
Shiatsu
Acupunctuur
Orthomoleculaire voedingseducatie
Bowen Techniek
Emmett Techniek
Bachbloesem therapie
Beroepsverenigingen:
VBAG
NVA
RBCZ
Deventerstraat - 130
7321CD - Apeldoorn
Gelderland
en
Nieuwe Markt - 23
7411PB - Deventer
Overijssel
0622410229
 
Psychologische hulpverlening:
Haptotherapie en Psychomotorische therapie
 
Overige behandelvormen:
Acupunctuur, Bach bloesemremedies, Bowen Techniek, Chinese geneeskunde, Cranio Sacraal therapie, Emmett Techniek, Guasha, Kindertherapie, Natuurgeneeskunde, Oefentherapie Cesar, Orthomoleculaire voedingstherapie, PDS-therapie, Psychomotorische Kindertherapie, Quantum Touch, Shiatsu en Tuina
 
 
 
 

Hans Kamps
Therapieën:
Ademtherapie
Aura-Chakra-healing
Burnout-begeleiding
Coaching
EFT
Familieopstellingen
Haptotherapie
Kleurentherapie
Lichttherapie
Magnetiseren
Massagetherapie
Natuurgeneeskunde
Rebirthing
Regressietherapie
Rouwverwerking
Supervisie
Systemisch werk
Opleidingen:
Malva Opleiding- Chakra Specialist
CICO - Healingopleiding
Vishnudatt instituut
IBTS- Individueel systemisch werk
Beroepsverenigingen:
BvMT
Kloosterlaan - 138 A
4811 EE - Breda
Noord-Brabant
06-30 62 77 45
 
Psychologische hulpverlening:
Ademtherapie, Burnout-begeleiding, EFT, Familieopstellingen, Haptotherapie, Lichttherapie, Regressietherapie, Rouwverwerking en Systemisch werk
 
Overige behandelvormen:
Aura-Chakra-healing, Coaching, Kleurentherapie, Magnetiseren, Massagetherapie, Natuurgeneeskunde, Rebirthing en Supervisie
 
 
Praktijkinformatie:

Energetische behandeling van ondermeer psychosen, schizofrenie, autisme.

Ook crisisinterventie!

Energetische behandelingen werken door op het lichaam, de geest en de ziel die men is. De meeste psychische klachten ontstaan omdat de ziel die men is niet in staat is om zijn/haar kracht naar buiten te brengen. Er is vaak sprake van teveel tegendruk van de omgeving, de opvoeding. Ook het niet kunnen verwerken van traumatische ervaringen geeft blokkades in de geest.

De behandelingen bestaatn uit massage, chakrabehandeling, aurabehandeling, meridiaanbehandeling, licht- en kleurentherapie, haptonomie, regressietherapie waarbij NIET wordt terug gegaan naar het verleden, maar terug gegaan wordt naar JEZELF.

We werken aan empowerment, meer energie, meer positiviteit, meer concentratievermogen en belangrijk: INZAGE IN DE OORZAKEN en VERWERKING VAN GEBEURTENISSEN. 

Praktijk op maandag, dinsdag en woensdag in Teteringen (Breda)

 
 

Praktijknaam:
Therapeut:
Maarten Bos
Therapieën:
Aura-Chakra-healing
Burnout-begeleiding
Chinese geneeskunde
Coaching
Drukpuntmassage
Edelsteentherapie
Haptotherapie
Magnetiseren
Massagetherapie
Meditatie
Mindfulness
Natuurgeneeskunde
Psychosociale therapie
Quantum Touch
Regressietherapie
Sjamanistische healing
Sportmassage
Stressbegeleiding
The Work
Opleidingen:
Malva opleiding; gecertificeerd coach en Malvatherapeut
Serena School; inca sjamanisme, pampamesayoq, sjamanic healer.
Beroepsverenigingen:
Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten, registertherapeut
Adres:
Achter de Tolbrug - 12 B
 
5211SM - 's-Hertogenbosch
 
Noord-Brabant
Telefoon:
06 198 96 114
Website:
 
Psychologische hulpverl.:
Burnout-begeleiding, Haptotherapie, Mindfulness, Psychosociale therapie en Regressietherapie
 
Overige behandelvormen:
Aura-Chakra-healing, Chinese geneeskunde, Coaching, Drukpuntmassage, Edelsteentherapie, Magnetiseren, Massagetherapie, Meditatie, Natuurgeneeskunde, Quantum Touch, Sjamanistische healing, Sportmassage, Stressbegeleiding en The Work
 
 
 
 

Praktijknaam:
Therapeut:
Marlies Zwanenburg
Therapieën:
Ademtherapie
Burnout-begeleiding
Coaching
Fysiotherapie
Haptotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie
Massagetherapie
Psychotherapie
Rouwverwerking
Stressbegeleiding
Opleidingen:
Fysiotherapie
Haptonomie
Beroepsverenigingen:
KNGF
Adres:
Sweelinckplein - 9-11 unit 13
 
2517 GK - Den Haag
 
Zuid-Holland
Telefoon:
0640661852
Websites:
 
 
Psychologische hulpverl.:
Ademtherapie, Burnout-begeleiding, Haptotherapie, Lichaamsgerichte psychotherapie, Psychotherapie en Rouwverwerking
 
Overige behandelvormen:
Coaching, Fysiotherapie, Massagetherapie en Stressbegeleiding
 
 
 
 

Praktijknaam:
Therapeuten:
Ronald Martens
Therapieën:
Coaching
EFT
Hypnotherapie
Regressietherapie
Reïncarnatietherapie
Thought Field Therapy
Opleidingen:
De heer Ronald Martens is TFT therapeut, psychodynamisch therapeut, hypnotherapeut, regressie, reïncarnatie
Beroepsverenigingen:
NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten)
 
Yolanda Martens
Therapieën:
Coaching
Haptotherapie
Opleidingen:
Mevrouw Yolanda Martens-van Gerve is GZ-haptotherapeute, BIG geregistreerd fysiotherapeute
Beroepsverenigingen:
VVH (Vereniging van Haptotherapeuten), GZ Haptotherapeut
Adres:
Dorpstraat - 13
 
6102TP - Echt
 
Limburg
Tweede adres:
Dopplerdomein - 2
 
6229GN - Maastricht
 
Limburg
Telefoon:
0031655342478 en 0031622764881
Websites:
 
 
 
Psychologische hulpverl.:
EFT, Haptotherapie, Hypnotherapie, Regressietherapie en Reïncarnatietherapie
 
Overige behandelvormen:
Coaching en Thought Field Therapy
 
 
 
 

Marcus Belle
Therapieën:
Bio-energetica
Burnout-begeleiding
Coaching
Contextuele therapie
Emotionally Focussed Therapy
Enneagram
Familieopstellingen
Focussen
Haptotherapie
Mindfulness
Psychotherapie
Rouwverwerking
Stemwerk
Supervisie
Systemisch werk
Voice Dialogue
Opleidingen:
Sociale Wetenschappen: psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen)
Voice Dialogue, 3-jarig - ITP Amsterdam
Systemisch werken (Familie Opstellingen), 2 jarig - Hellinger Instituut Groningen
Haptokinesie, 2-jarig - Academie voor Haptonomie Doorn
Medische Basisopleiding - Instituut Bont-Diephuis Almen
Beroepsverenigingen:
Ned. Vereniging voor Psychologen en Agogen (N.V.P.A.)
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (R.B.C.Z.)
Woonadres: Grote Bisschop - 22
8141 WL - Heino
Overijssel
en
Praktijkadres: Marktstraat - 27
8141 GA - Heino
Overijssel
0572-393930
 
Psychologische hulpverlening:
Bio-energetica, Burnout-begeleiding, Contextuele therapie, Emotionally Focussed Therapy, Familieopstellingen, Focussen, Haptotherapie, Mindfulness, Psychotherapie, Rouwverwerking, Systemisch werk en Voice Dialogue
 
Overige behandelvormen:
Coaching, Enneagram, Stemwerk en Supervisie
 
 
Praktijkinformatie:

Centraal staat het opnieuw op gang brengen van je per­soonlijk groei­proces.

Als klein kind wist je precies wat je wilde en voelde, wat ‘waar’ was en wat ‘onwaar’. Door allerlei gebeur­tenis­sen en ervaringen, ontwikkelt ieder mens echter bepaalde overlevingsstrategieën. Omdat ze wérkten hebben deze de neiging te blijven bestaan, het worden patronen. Hoewel de beste oplossing voor tóen zijn die patronen niet altijd een goed antwoord op problemen in het hier en nu. Bovendien hebben de verschillende levensfasen hun eigen vraagstukken en uitdagingen, die vragen dat je steeds fris en onbevangen tegen het leven kunt aankijken.

Een crisis of impasse is een signaal dat er iets moet veranderen. Het is een uitnodiging om eerlijk te kijken naar wat er nú nodig is. Zo voorkom je dat problemen zichzelf gaan herhalen en kun je jezelf weer op het spoor zetten van wat werkelijk bij jou hoort.

 

Ik help je om echt contact te maken met de impasse, zodat je positieve en negatieve gevoe­lens weer kunt beleven, accep­teren en inte­greren. We kijken naar wat er verkeerd en goed is gegaan in je leven en wat je kern­kwaliteiten zijn. We onderzoeken je werkelijke verlangens en hoe je deze kunt realiseren i.p.v. saboteren. In de sessies en daarbuiten oefen je om je (overlevings-)gedrag te veran­deren of beter gezegd: aan te vullen met níeuw gedrag.

Zo kan het leven weer gaan ‘stromen’. Er komt energie vrij, die zich als vanzelf gaat richten op de vervul­ling van je eigenlijke verlangens.

 

Mijn methodiek is zowel gericht op inzicht­ver­werving als ervarings­gericht leren. Soms wil iemand ‘de dingen op een rijtje krij­gen’, soms moet hij ‘voelen waar het in zijn lijf zit’ en soms wil zij manieren leren om ‘de zaken aan te pakken’. Ik werk daarom zowel met ­gesprek en focussen (een manier om gedachte en lichaamsge­waarwor­ding met elkaar te verbinden) als met visualisatie, regres­sie, rollen­spel en li­chaams­tech­nieken. Huiswerk­op­drach­ten en regelmatige evaluatie vergroten de continuïteit van het leerpro­ces. Met de nodige humor om de lol erin te houden.

 

Problematieken: in principe alle vragen over zingeving, werk en rela­ties. Met levenspartners werk ik aan communicatieverbetering, conflicthante­ring en herstel van intimiteit  Mensen met sterk verslavingsgedrag verwijs ik door..